Rozvodna Penál 32A 5P (IN) na 6x shuko zásuvka (OUT) s pojistkami