Nabízíme pojištění pro celé geogr. území - Evropa, USA a Kanada.

Pokud naši nabídku využijete, může Vám to mnohé ulehčit, jestliže dojde k poškození nebo k odcizení. Za techniku nebudete zodpovídat sami.

A co přesně nabízíme? Techniku pojišťujeme proti krádeži vloupáním, proti loupeži i proti neodbornému zacházení a poškození během vašeho natáčení. Není to ovšem tak snadné, jak by se mohlo zdát. Pojišťovna vyžaduje splnění určitých podmínek, jinak by pojistné plnění nemohla vyplatit. Pokud je nedodržíte, odpovídáte za způsobenou škodu v plné výši vy. Proto prosím věnujte následujícímu výčtu zvýšenou pozornost, abychom se vyhnuli případným nepříjemnostem.

Typ pojištění ZÁKLADNÍ

minimální cena pojistky 200Kč, spoluúčast ve výši 10% min 1000Kč, sazba pojistného pro tuto variantu pojištění činí 0,11‰ ceny zapůjčené techniky za den.

 • pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci požárem, výbuchem, úderem blesku, pádem letadla.
 • pojištění pro případ krádež vloupáním, nebo loupež, včetně pojištění vlastních věcí dopravovaných vozidlem pojištěného
 • pojištění se vztahuje na vandalismus.

Typ pojištění ALLRISK

minimální cena pojistky 200Kč, spoluúčast ve výši 10% min. 1. 000 Kč / max. 20.000 Kč., sazba pojistného pro tuto variantu pojištění činí 3,2 ‰ (položky do 50tis) / 1,6 ‰ (položky 50-500tis) / 0,4 ‰ (položky nad 500tis) ceny zapůjčené techniky za den.

 • pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci požárem, výbuchem, úderem blesku, pádem letadla.
 • pojištění pro případ krádež vloupáním, nebo loupež, včetně pojištění vlastních věcí dopravovaných vozidlem pojištěného
 • pojištění se vztahuje na vandalismus.
 • pojištění se vztahuje na zničení nebo poškození vlivem živlů (povodně, záplavy, krupobití, zásahem blesku...)
 • pojištění pokrývá poškození či zničení elektřinou či neodborným zacházením (nevztahuje se na poškození dronů a letecké práce).

 

Jak zapůjčenou techniku zabezpečit?

Následující podmínky jsou napsané ve zjednodušených bodech, aby byly lépe srozumitelné. Proto neposkytují stoprocentní „návod“, jak techniku zabezpečit. Plné znění pojistných podmínek pojišťovny je k nahlédnutí v provozovně Biofilms rental, s.r.o. Následující text poskytuje základní přehled o tom, jaké zabezpečení je třeba provést. Nicméně prosím myslete na to, že v případě, kdy pojistným plněním bude možné způsobenou škodu nahradit jen z části (a to zejména kvůli nedostatečnému zabezpečení techniky) je nájemce povinen pronajímateli nahradit zbylou část způsobené škody.

Okna:

 • Řádně uzavřena
 • Pokud jsou otevíratelné zvenčí, zajištěna tak, aby toto otevření zvenčí nebylo možné
 • Pokud jsou okna níže než 3 metry nad zemí nebo jsou jinak snadno přístupná platí, že:
 • Musí být zabezpečená mříží, bezpečnostní roletou nebo bezpečnostním sklem

Dveře a zámky:

 • Zámky vyšší bezpečnostní třídy + další zámek zaručující ochranu umístěných věcí
 • Dveře zabezpečeny proti vysazení
 • Prosklené dveře umístěné níže než 3 metry nad zemí nebo jinak snadno přístupné platí, že:
 • Musí být zabezpečená mříží, bezpečnostní roletou nebo bezpečnostním sklem

Ostatní vstupy a technické otvory:

 • Světlíky, větrací šachty a podobné musí být řádně uzavřeny zevnitř tak, aby s nimi nešlo zvenčí manipulovat případně opatřeny mříží
 • Pokud jsou tyto vstupy níže než 3 metry nad zemí nebo jsou jinak snadno přístupné platí, že:
 • Musí být zabezpečeny mříží, bezpečnostní roletou nebo bezpečnostním sklem
 • Dále doporučujeme zabezpečit prostor alarmem, který upozorní na neoprávněné vniknutí do místností, ve kterých se technika nachází.

Auto:

 • V případě, že necháváte techniku bez dozoru ve vozidle platí, že vozidlo musí být řádně uzamčeno a technika nesmí být zvenčí vidět.
 • Zároveň techniku nelze takto zanechat ve vozidle po dobu delší než 30 minut.
 • V případě, že techniku přesto necháte ve vozidle, doporučujeme vozidlo zaparkovat na hlídaném parkovišti, které je střeženo kamerovým systémem!